PRAVICE STARŠEV

Starši imate:

  • Pravico do postopnega uvajanja otroka v vrtec.
  • Pravico do sodelovanja pri načrtovanju življenja v vrtcu in skupini, vrtec pa jim mora to tudi formalno omogočiti. Pri tem pa morate upoštevati meje svojega soodločanja, ki ne smejo posegati v strokovnost institucije.
  • Pravico do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega razgovora o otroku z vzgojiteljico.
  • Pravico do zaščite zasebnosti. Vrtec mora spoštovati kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, stališča in običaje otrokovih staršev.
  • Pravico do sodelovanja v svetu staršev in preko predstavnika v svetu zavoda.
  • Starši otrok, ki imate otroke vključene v vrtec, katerih ustanovitelj je občina Kanal ob Soči in ki ste uveljavljali znižano plačilo vrtca lahko dodatno uveljavljate oprostitev plačila, zaradi otrokove daljše odsotnosti iz zdravstvenih razlogov. Če otrok zaradi bolezni ne obiskuje vrtca 15 zaporednih obračunskih dni, ste oproščeni plačila vrtca do višine 50% za čas odsotnosti. Vlogo za oprostitev plačila, s priloženim zdravniškim potrdilom, oddate na občino najkasneje v roku 5 zaporednih obračunskih dni od zaključka odsotnosti.
(Skupno 267 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost