OSNOVNI PROGAM

Kurikulum za vrtce je dokument, ki široko zastavlja temelje dela v vrtcih in obsega načela ter cilje predšolske vzgoje v vrtcih. Poudarja aktivno vlogo otroka v vzgojno-učnem procesu, njegove razvojne značilnosti, potrebe in želje. Poudarjena je individualna obravnava vsakega otroka v oddelku. Opredeljuje šest področij dejavnosti otrok v vrtcu: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in matematika. Otrok ima pravico in možnost, da lahko izbira med dejavnostmi.

 

Cilji vrtca so:

ﻡ   odprtost in fleksibilnost programov,

ﻡ   pestrost in raznovrstnost ponudbe na različnih področjih dejavnosti,

ﻡ   omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino,

ﻡ   oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik,

ﻡ   upoštevanje in spoštovanje zasebnosti in intimnosti otrok,

ﻡ   dvig kakovosti medsebojnih odnosov med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu,

ﻡ   rekonceptualizacija in reorganizacija časa in prostora,

ﻡ   večja avtonomnost in strokovna odgovornost vrtcev in strokovnih delavcev,

ﻡ   izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši.

 

Cilje področji uresničujemo pri vsakodnevnih dejavnostih, ki se med seboj prepletajo. Pri načrtovavrtec2nju dejavnosti upoštevamo značilnosti razvoja v določenem starostnem obdobju, razlike med otroki (glede na tempo razvoja, otrokovo osebnost, stil učenja), družinsko ozadje, vrsto znanj in spretnosti, ki jih želimo spodbujati pri otroku.

 

 

Zastavljene cilje poskušamo realizirati preko igre, spontano, na otroku prijazen način, saj je igra osnovna dejavnost preko katere se otrok uči in preko katere spoznava življenje, ki mu gre naproti. Pri tem upoštevamo lastno aktivnost otrok, igro organiziramo v manjših ali večjih skupinah in tudi individualno.

vrtec3

Načrtovanje vzgojnega dela pomeni načrtovanje celotnega življenja v vrtcu. Strokovni delavki načrtujeta vzgojno delo na osnovi teoretičnih spoznanj o razvojnih značilnostih predšolskega otroka in na osnovi zapisov opažanj o posameznem otroku. Staršem ga predstavita na prvem roditeljskem sestanku.

(Skupno 1 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost