Vrtec pri OŠ Kanal

Vrtec pri OŠ Kanal -

SVET STARŠEV

Vsaka skupina ima predstavnika staršev, ki je izvoljen za eno leto v svet staršev vrtca.

Svet staršev:

  • lahko predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

imagesCAR6F769


Predstavniki sveta staršev

Rumeni škrat: Ana Marija Vukovič

Rdeči škrat: Peter Levpušček

Modri škrat: Zoran Milošević/Erika Segalla

Zeleni škrat: Petra Čelešnik

Oranžni škrat: Neva Valentinčič

Mavrični škrat: Kristina Marinič

Kal – Pikasti škrat: Polona Lišičar/Andreja Brezavšček